TOEGANGSCONTROLE

Toegangscontrole

Appartementen vereisen een hele reeks specifieke preventiemaatregelen.

Toegang tot het gebouw

De toegangsdeur van een appartementsgebouw is het eerste belangrijke te beveiligen gevelelement. Van zodra dieven deze hindernis hebben overwonnen, kunnen ze zich gemakkelijk doorheen het hele gebouw bewegen. Wat raad je de burgers best aan?

 • Werk met een parlofoon A of een videofoon. Op die manier kan je controleren wie het gebouw binnenkomt. Dit biedt ook de mogelijkheid om met onbekenden te communiceren zonder de deur te hoeven openen.
  • Als de brievenbussen zich buiten het gebouw bevinden dien je inzake toegangscontrole met volgende zaken rekening te houden:
   • Vermits de brievenbussen zich buiten het gebouw bevinden, hoeft niemand zonder toestemming het gebouw te betreden.
   • De buitendeur kan worden geopend met een badge/codeklavier. Het elektrisch slot wordt geactiveerd zodra de badge voor de badgelezer wordt gehouden of de code wordt ingetoetst. Bezoekers hoeven gewoon op de deurbel (die verbonden is met de videofoon) te drukken van de persoon die ze opzoeken. Ook de tweede deur wordt ontgrendeld zodra het systeem door de badge/de persoon in het appartement wordt geactiveerd. Beide deuren zijn dan gedurende korte tijd open.
  • Als de brievenbussen zich binnenin het gebouw bevinden, hou dan rekening met volgende elementen:
   • De buitendeur kan worden geopend met een badge/klaviercode (het elektrische slot wordt geactiveerd zodra de badge voor de badgelezer wordt gehouden / de code wordt ingevoerd). Bezoekers hoeven gewoon de knop in te drukken van de videofoon van de persoon die ze komen opzoeken
   • Vaak krijgen postbodes een geprogrammeerde badge/code om de buitendeur te openen. Is dat niet het geval dan kan er voor de postbode een periode van twee uur per dag worden voorzien waarin de deur geopend blijft; een andere oplossing is dat de postbode gewoon aanbelt (bij de conciërge bijvoorbeeld).
   • De tweede deur opent pas als de badge opnieuw wordt aangediend of als de persoon in het appartement de deur via het videofoonsysteem opent.
  • De buitendeuren van sommige appartementsgebouwen moeten nog steeds manueel worden vergrendeld. De deuren moeten m.a.w. met een sleutel worden geopend. Wanneer de deur niet vergrendeld is, kan de dagschoot vanuit het appartement elektrisch worden geactiveerd.
 • Wanneer een parlofoonsysteem met elektronische deuropening is voorzien, let er dan op dat de nachtschoot van de deur is aangesloten op het elektrische systeem.
 • Zorg er ook voor dat er steeds licht brandt aan de toegangsdeur van het appartementsgebouw. Voorzie eventueel een tijdschakelaar.
 • Vermijd, indien mogelijk, een hal met tussendeur en brievenbussen binnen. Een inbreker kan dan immers ongestoord zijn werk doen.
 • Er zijn nog andere beveiligingsmaatregelen mogelijk, zoals het plaatsen van beveiligingscamera's in de inkomhal.
 • Maak afspraken met de andere bewoners van het appartementsgebouw om nooit de deur te openen voor vreemden en om steeds de buitendeur op slot te doen. Vertrouw niet op de goede gewoonten van de andere bewoners of van hun bezoekers.

Toegang via de garage

Ook de toegang via de garage vormt een zwakke plek inzake inbraakwerendheid. Welke tips kan je de burgers hierover meegeven?

 • Vermijd dat de ingang van de garage open blijft. Daarom is het aangeraden om een garagepoort te plaatsen die automatisch opengaat en weer sluit wanneer je de garage in- of uitrijdt.
 • Let er ook steeds op dat de garagepoort onmiddellijk sluit wanneer je de garage in- of uitrijdt. Op die manier vermijd je dat dieven naar binnen kunnen glippen wanneer auto's naar binnen of buiten rijden.

Toegang via de gemeenschappelijke zones

De deuren tussen de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw, zoals kelders, garages en trappen, zijn zwakke plekken in de beveiliging van een appartementsblok.

 • Let er steeds nauwlettend op dat deze deuren gesloten blijven. Het aanbrengen van een cilinderslot voorzien van een gepantserde nachtschoot van minimum 2 cm lang met een veiligheidsstift wordt aangeraden.
 • Een automatisch vergrendelend slot met een anti-paniekfunctie B waarbij de dag- en nachtschoot gelijktijdig terugkomen door een enkele beweging van de kruk langs de binnenkant van de deur is aan te bevelen. Dergelijk slot maakt het eveneens mogelijk een elektrische sluitplaat te activeren vanuit elk appartement.
 • Geef de voorkeur aan eenrichtingsdeuren C: deuren die naar buiten toe opengaan, maar die geen toegang verschaffen naar binnen en dus van buitenaf enkel geopend kunnen worden met een sleutel.

Toegang tot het appartement

Zorg ervoor dat de toegangsdeur van het appartement wordt beveiligd als een buitendeur. Let vooral in de ruwbouw waarin de toegangsdeur moet komen. Vaak wordt geopteerd voor een gepantserde deur als voordeur voor een appartement. Wat adviseer je de burger hierover?

 • Controleer wie er aanbelt voor je de deur open doet. Installeer daarom een kierstandhouder op de toegangsdeur.
 • Let op: via de brandladders zijn balkons, de ramen en de buitendeuren van appartementen heel gemakkelijk bereikbaar. Gebruik kwaliteitssloten zoals de sluitsystemen die worden gebruikt op een gelijkvloers. Opteer voor uitschuifbare brandladders.
 • Controleer of jouw ramen dicht zijn wanneer je jouw appartement verlaat
 • Opteer voor deze ramen en deuren voor inbraakbestendige materialen.
 • Wees voorzichtig met het plaatsen van extra sloten op brandbestendige deuren. Brandbestendige deuren laten immers een bepaalde marge toe voor aanpassingen aan de deur. Voor elk type branddeur bepaalt de producent welke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Idealiter worden veiligheidssloten geďnstalleerd tijdens het productieproces van de deur, of er kan geopteerd worden voor een deur die brand- en inbraakbestendigheid combineert.

Teru naar vorige pagina